Bok Götürüyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bok Götürüyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bok götürüyor" ifadesi, bir şeyin çok kötü olduğunu, pislenmiş durumda olduğunu veya yanlış gittiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle bir durumun veya olayın çok kötü gittiğini veya başarısız olduğunu anlatmak için kullanılır. Bu evi bok götürüyor gibi evin pis olduğunu ifade edilir.

Örneğin, "Bu proje bok götürüyor" ifadesi, projenin kötü ilerlediğini ve başarısız olacağını ifade eder. "Bu iş bok götürüyor" ifadesi ise, işin kötü gittiğini ve problemler olduğunu ima eder.

Bu ifade, argo bir ifade olduğundan ve kaba bir dil içerdiğinden, kullanmaktan kaçınmak daha uygun olacaktır. Daha uygun ve saygılı ifadeler kullanarak, bir durumun veya olayın kötü gittiğini ifade edebilirsiniz.

Hakaret mi?


Bok götürüyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mahalle muhtarı olan ve kendisinin görevine girmeyen bir husustan dolayı mağdura hitaben söylediği "Her yeri bok götürüyor, hiçbir şey yapmıyorsun" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine düşme karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42464 Karar: 2017/12929 Tarih:14.11.2017

"Bok Götürüyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.