Kıçı Kırık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçı Kırık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hakaret mi?


Kıçı Kırık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sen kimsin, benimle nasıl konuşuyorsun, kıçı kırık bir hemşiresin, benim emrimde çalışıyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, katılan ... vekili ve sanık ... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29136 Karar: 2016/7229 Tarih: 07.04.2016

Karar #2

Dosya kapsamına göre olay tarihinde meydana gelen sistemsel bir karışıklık sebebiyle muayene olamayan sanığın bu hususta başhekime "Hep böyle yapıyorsunuz, kıçı kırık doktorlara bizi mahkum ediyorsunuz" şeklinde sözler söylemesi eyleminde, suça konu sözlerin muhatabının katılan ... olduğu ve hastane koridorunda söylenen bu sözleri yalnızca tanık ...'in duyduğunun tespit edilmiş olması karşısında, gıyapta hakaret suçunun ihtilat unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden, beraat yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9451 Karar: 2018/4913 Tarih: 03.04.2018

"Kıçı Kırık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.