Kıç Yalamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıç Yalamak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıç yalamak, bir kişinin başkalarını memnun etmek veya onların hoşnutluğunu kazanmak için aşırı derecede yalakalık yapmak anlamına gelir. Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin samimiyetini veya dürüstlüğünü sorgulayan bir davranışı ifade eder.

Kıç yalamak, kişinin kendi çıkarları veya hedefleri için başkalarının önünde eğilerek, onları övmek veya onaylamak gibi davranışlar sergilemesini içerir. Bu davranış, genellikle insanların gerçek niyetlerini gizlemek veya bir avantaj elde etmek için kullanılır. Örneğin, bir kişi bir üst düzey yöneticiyi kıç yalayarak terfi almayı veya bir işteki konumunu güvence altına almayı umabilir. Ancak, kıç yalamak genellikle insanların güvenini kaybetmesine ve itibarlarını zedelenmesine neden olur.

Hakaret mi?


Kıç Yalamak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis memuru olan katılana yönelik "Sen kimsin, seni koruma olarak tutan da hata, kaymakamın kıçını yalıyorsun" şeklinde sözler söylemesine ilişkin somut olayda, hakaret suçunun mağdurunun kamu görevlisi olduğu durumu mevcutsa da hakaret olarak kabul edilen "kaymakamın kıçını yalıyorsun" ifadesinin söylendiği yer, zaman ve bağlam, sanık ile katılan arasında evvele dayalı, görevi ilgilendirmeyen şahsi husumet bulunması ile birlikte değerlendirildiğinde, hakaretin mağdurun yerine getirdiği kamu görevi ile ilgili olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla nitelikli halin uygulanması için gerekli olan iki şarttan biri somut olayda olmadığı için hakaretin yalın halinden cezalandırılması yoluna giden mahkeme kararı isabetli görülmüş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2020/1169 Karar: 2020/6092 Tarih: 16.03.2020

"Kıç Yalamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.