Kocanın Başka Kadınlarla İlişkisi Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kocanın Başka Kadınlarla İlişkisi Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kocanın Başka Kadınlarla İlişkisi Var, evli olan bir erkeğin, eşi dışında başka kadınlarla cinsel veya duygusal ilişki kurduğunu veya kurmaya çalıştığını ifade eden bir evlilik veya aile sorunu sözüdür. Bu söz, evli erkeğin anlamına gelen kocanın ve erkeğin eşi olmayan kadınların anlamına gelen kadınların kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu söz, birine acı vermek, uyarmak veya şikayet etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kocanın Başka Kadınlarla İlişkisi Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ...'in katılan ...'in gıyabında, katılanın eşi tanık...'e söylediği "Kocanın başka kadınlarla ilişkisi, başka kadınlardan çocuğu var, kocanın kız kardeşim ile ilişkisi var, kocan şerefsiz" biçimindeki sözlerin katılanın eşinin yanı sıra katılanın kendisinin onur, şeref ve saygınlığını da rencide edici nitelikte olduğu, katılana yönelik hakaretin olay yerinde bulunan tanıklar ..., ....... Ve... tarafından da duyulmuş olması nedeniyle sanığın gıyapta hakaret suçuna yönelik ihtilat unsurunun oluştuğu gözetilmeden, suç vasfının değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/29526 Karar: 2013/15794 Tarih: 12.06.2013

"Kocanın Başka Kadınlarla İlişkisi Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.