Adam Olamadınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Olamadınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam olamadınız" ifadesi, Türkçede bir kişinin beklentileri karşılayamadığı veya olması gereken davranışları sergileyemediği durumlar için kullanılır. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişiye eleştiri olarak yönlendirilir. Özellikle, olgunluk, dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi değerlere uymayan bir kişi hakkında söylenebilir.

Hakaret mi?


Adam olamadınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, eyleme Adam olun adam, bir adam olamadınız, siz adam mısınız, insanlıktan adamlıktan nasibinizi alamamışsınız) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/18986 Karar: 2021/20926 Tarih: 07.09.2021

"Adam Olamadınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.