Ballı İhale

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ballı İhale"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ballı ihale" ifadesi, çoğunlukla yolsuzluk, usulsüzlük veya haksız kazanç elde etme amaçlı düzenlenen bir ihale anlamında kullanılan argo bir deyimdir. Bu ifade, bir ihale sürecinde bir kişinin, önceden belirlenmiş veya avantajlı koşullarda ihaleyi kazanacağına dair bir ima yaratır. Yani, bir kişinin, işi gerçekten hak etmediği halde, ayrıcalıklı koşullar altında kazandığı bir ihaleye işaret eder. Bu tür davranışlar yasa dışıdır ve dürüst bir ihale süreciyle uyuşmamaktadır. Bu nedenle "ballı ihale" ifadesi, yasa dışı faaliyetleri ifade etmek için kullanılan negatif bir deyimdir.

Hakaret mi?


Ballı ihale kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yazıda kullanılan bazı ifadeler (... adlı gazetede,... Belediyesi çalışanlarına hitaben:... Belediyesi pazarlık usulü yaptığı ihalede altı günlük firmayı tek başına davet ederek... TL adrese teslim ballı ihaleyi peşkeş çekti, özellikle pazarlık usulü gerçekleştirilen bazı ihalelerde iltimas geçildiği ihale detaylarının araştırılmasıyla kesinleşti, 28 belediye personeli hakkında ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açılmasının talep edilmesi, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin baş göstereceğinin habercisi durumunda) olgusal bir temele sahip değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Birtakım ifadeler ise somut bir olguya işaret etmekle birlikte, yazı içeriği gerçek bilgilere dayanmakta ve bu bilgilerle diğer kişilerin aldatılması amaçlanmamaktadır. AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Yazı içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında mahkûmiyet hükmü kurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1834 Karar: 2019/10413 Tarih: 12.06.2019

"Ballı İhale" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.