Cumhuriyet Düşmanı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cumhuriyet Düşmanı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cumhuriyet Düşmanı" genellikle bir ülkenin cumhuriyet rejimine veya cumhuriyetin temel değerlerine karşı çıkan veya bu değerlere zarar vermek isteyen bir kişiyi veya grubu tanımlayan bir terimdir. Bu terim, demokratik ve laik bir devlet yapısına dayalı olan cumhuriyetin prensiplerine karşı gelen veya bu prensipleri zayıflatmaya çalışan kişilere veya gruplara yönelik bir eleştiri veya ifade olarak kullanılır.

"Cumhuriyet Düşmanı" terimi, genellikle siyasi veya toplumsal tartışmalarda kullanılırken, bir kişinin cumhuriyetin temel ilkelerine uymadığına inanıldığında veya bu ilkeleri zayıflatıcı eylemlerde bulunduğunda kullanılır. Terimin kullanımı, farklı görüşler ve siyasi çatışmalar çerçevesinde şekillenir ve bu nedenle kullanıldığı bağlam önemlidir.

"Cumhuriyet Düşmanı" ifadesi, genellikle siyasi veya ideolojik ayrılıkları belirtmek veya eleştiri yapmak için kullanılırken, kullanımında dikkatli olunması gereken bir terimdir çünkü terimin subjektif bir değeri vardır ve farklı kişiler veya gruplar arasında farklı anlamlar taşıyabilir.

Hakaret mi?


Cumhuriyet Düşmanı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhurbaşkanını hedef alarak parkta "Cumhuriyet düşmanları Çankaya'da duramaz" yazılı pankart açılması eylemine ilişkin) yapılan yargılama sonunda sanığa yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraata ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/2607 Karar: 2016/3395 Tarih: 27.05.2016

"Cumhuriyet Düşmanı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.