Para Verseydim İşlem Yapmayacaktınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Para Verseydim İşlem Yapmayacaktınız "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Para Verseydim İşlem Yapmayacaktınız" ifadesi, bir kişinin başkasına bir şey yapması veya yardım etmesi karşılığında para teklif ettiğinde, o kişinin teklifi kabul etmediği ve yardımın veya hizmetin sadece paraya dayalı olmadığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, özünde dürüstlük, değerler ve prensipler üzerine kurulu olan bir yaklaşımı yansıtır.

Bu deyim genellikle olumsuz bir bağlamda kullanılır ve kişilerin parayla rüşvet veya etik dışı bir şekilde etkilenmeye çalıştığında, karşı tarafın böyle bir teklifi reddederek kendi prensiplerine sadık kaldığını ifade eder. "Para Verseydim İşlem Yapmayacaktınız" ifadesi, kişilerin değerleri ve ahlaki duruşları önemli olduğunda, maddi çıkarların etik veya prensiplerle çatışabileceğini anlatan bir deyim olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Para Verseydim İşlem Yapmayacaktınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığı hakkında cezai işlem uygulayan görevli polis memurlarına"... 1000 TL verseydim işlem yapmayacaktınız benden rüşvet istediniz” şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2098 Karar: 2014/11966 Tarih: 15.04.2014

Karar #2

“Gizli bölmesinde eroin maddesi bulunduğunu bildirdiği torunu olan A. O. isimli şahsa ait kamyonda görevli polislerce arama yapıldığını gören sanığın Van Emniyet Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Şube Müdürü olan müştekiye, polislerce aramaya devam edilmeyip kamyonun bırakılması halinde istediği kadar para vereceğini söylemiş olduğunun anlaşılmasına ve oluş mahkemece de bu şekilde kabul edilmiş bulunmasına göre, sanığın vermeyi teklif ettiği paranın miktarını açıklamamış olması nedeniyle eyleminin rüşvet teklifi olmayıp memura hakaret niteliğinde bulunduğunun gözetilmemesi”

Yargıtay 5. CD Esas:1997/3584  Karar:1997/3888  Tarih: 6. 11. 1997

"Para Verseydim İşlem Yapmayacaktınız " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.