Hacı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hacı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hacı" Türkçe argo veya gündelik dilde, genellikle alaycı veya küçümseyici bir tonla, bir erkeğe hitap etmek veya onun adını anarken kullanılan bir terimdir. "Hacı" kelimesi, kişinin adını daha resmi olmayan veya arkadaşça bir şekilde belirtirken kullanılırken, aynı zamanda bazen alaycı veya küçümseyici bir niyet taşıyabilir.

Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmanız önemlidir, çünkü argo veya gündelik dildeki kullanımı bazen karşı tarafı rahatsız edebilir veya saygısızlık olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Hacı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Ne diyorsun sen hacı, in aşağıya göstereyim sana tehlikeyi" ve "Konuşma lan sana gününü gösteririm" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/353 Karar: 2017/13665 Tarih: 27.11.2017

"Hacı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.