Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Körler sağırlar birbirini ağırlar" deyimi, genellikle iki veya daha fazla kişinin bir konuda yetersiz veya bilgisiz olduğu durumlarda bir araya gelip fikir beyan etmelerini veya karar vermelerini eleştirmek veya alay etmek için kullanılır. Bu deyim, katılımcıların konu hakkında bilgi sahibi olmadığı veya yetkin olmadığı bir durumda, sonuçların veya kararların genellikle mantıksız veya yanıltıcı olabileceğini ima eder. Yani, deyim aslında kişilerin sahip oldukları bilgi veya yeteneklerin yetersizliğini vurgulamak için kullanılır.

Örnek olarak, bir önemli proje için bir grup insanın bir araya geldiğini düşünün ve bu insanlar projenin gereksinimlerini ve detaylarını anlamakta veya bu konuda uzmanlaşmakta yetersizlerse, sonuçlar genellikle hatalı veya eksik olacaktır. "Körler sağırlar birbirini ağırlar" deyimi, bu tür bir durumu vurgulayarak, konuda yetkin olmayan insanların bir araya gelip verimli bir sonuç üretemeyeceklerini ifade eder.

Hakaret mi?


Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, katılanın eski apartman yöneticisi, sanığın ise yeni apartman yöneticisi olduğu, sanığın evraklarda ve para hesaplarında usulsüzlük yapıldığını fark etmesi üzerine şikâyette bulunduğu ve katılan hakkında dava açıldığı, sanığın bu davaya müdahale dilekçesinde yer alan katılana yönelik "Sekreteri...'in maaşını bizim parayla karşılamış, bu nasıl bir gözü karalıktır, nasıl bir pervasızlık, bir hukukçuya yakışır mı, bu kadarcık paraya ihtiyacın mı var, sanığın bu açgözlülüğüne rağmen örtülü zimmet... TL, körler sağırlar birbirlerini ağırlar" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/5950 Karar: 2015/985 Tarih: 13.01.2015

"Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.