Haksız ve Keyfi Karar Vermek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haksız ve Keyfi Karar Vermek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haksız ve Keyfi Karar Vermek" ifadesi, yargıcın objektif değil de kişisel veya keyfi nedenlerle karar verdiği durumları eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Haksız ve Keyfi Karar Vermek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı Soruşturma dosyasına ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı sırasında, kararı veren Cumhuriyet savcısına yönelik sarf ettiği sözlerin (Üstte isimleri yazan tüm sanık şüphelilere karşı soruşturma savcısı tarafından yasaya aykırı, yersiz ve haksız ve hukuk dışı, keyfi verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararın kamu vicdanımı yaralayan, maddi ve manevi mağduriyetimizi arttıran, resmen şaibeli kokular yayan, tüm sanık şüphelileri cesaretlendiren, ödüllendirircesine sahiplenen, topluma kötü örnek olacak, yargı tarihinde eşi benzeri olmayan keyfi bir karardır... Soruşturma savcısı Bey tüm sanık şüphelileri kurtarmak için Google'dan aldığı bir belgeyi kopyala yapıştır ile kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararına yapıştırmış... Savcı bey bizim kendisinin kararının ne şekilde verildiğinin dibini araştırmayacağımızı zannederek çok rahat bir şekilde adli sorumluluğunu unutarak, hukuk dışı bir şekilde keyfi ve bilerek yanlış karar vermiştir... Bu durum meslek yeminine bir yerde ihanet niteliği taşımaktadır... Aynı taktikle dolandırıldığım ...’te... Savcılığına bildirdiğim halde, sırf hukuki çalışmalarımdan ve dolayı mağdur edilmem ve ekonomik imkânlarımın yok edilmesi ve şüphelilere karşı acziyet içerisine düşürülmem için devletimizin içerisindeki birtakım devlet, millet, Atatürk ve vatan düşmanları tarafından bu şebekenin tutuklanmasının engellendiği ve şahıslara yol verildiği tüm camiası ve devlet nezdinde Vali... tarafından da bu sanık şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu açık ayan beyan bilinmektedir...) TCK'nin 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17721 Karar: 2022/17541 Tarih: 21.09.2022

"Haksız ve Keyfi Karar Vermek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.