Eşkıya Mısınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşkıya Mısınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşkıya Mısınız" ifadesi, bir kişinin veya grubun yasadışı, şiddet içeren veya düzensiz davranışlarına karşı tepki göstermek veya eleştirmek için kullanılır. "Eşkıya mısınız" ifadesi, bu tür davranışları sorgular veya kınar.

Hakaret mi?


Eşkıya Mısınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın söylediği kabul edilen "Siz eşkıya mısınız" şeklindeki sözünü olayın bir bütün halinde kolluğun uygulamalarına eleştiri anlamında söylediği ve müşteki ...'e yönelik tahrik altında söylediği sözün ise müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6485 Karar: 2019/17210 Tarih: 04.12.2019

"Eşkıya Mısınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.