Memurluk mu Yapıyorsunuz Soytarılık mı?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Memurluk mu Yapıyorsunuz Soytarılık mı?"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Memurluk mu yapıyorsunuz, soytarılık mı?" ifadesi, bir kişiye veya bir grubun eylemlerini veya davranışlarını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin ya da kişilerin davranışlarının ciddiyetsiz veya saçma olduğunu ima eder.

Genellikle argo bir ifade olan bu deyim, "memurluk" kavramını daha resmi ve ciddi bir iş yapma şekli olarak sunarken, "soytarılık" kelimesiyle de aynı kişilerin ya da grubun davranışlarının eğlenceli, alaycı veya saçma olduğunu vurgular. Bu ifade, günlük konuşma dilinde alay etmek veya eleştirmek amacıyla kullanılırken, resmi veya saygılı bir ifade değildir. Bu ifadeyle, kişi veya kişilere hitaben kullanılan "soytarılık" kelimesi, onları ciddiye almayarak veya yaptıkları şeyi önemsemeden davranmak şeklinde anlam içerir.

Hakaret mi?


Memurluk mu Yapıyorsunuz Soytarılık mı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... PTT Müdürlüğünde memur olarak çalışan mağdura hitaben "Burada memurluk mu yapıyorsunuz soytarılık mı, memur musunuz soytarı mı, ne biçim memursunuz" biçiminde sözler söyleyerek gerçekleştirdiği kabul edilen hakaret eyleminin TCK'nın 125/3-a maddesine uyduğu ve aynı kanunun 131/1. maddesine göre de kovuşturulmasının şikâyete bağlı olmadığı gözetilmeden, şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39288 Karar: 2014/32342 Tarih: 10.11.2014

"Memurluk mu Yapıyorsunuz Soytarılık mı?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.