Amacınız Kızlara Bakmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amacınız Kızlara Bakmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amacınız kızlara bakmak" ifadesi, bir kişi veya grup için, başkalarının yanında bulunma amacının sadece kadınları gözlemlemek veya onlarla etkileşimde bulunmak olduğunu ima eden bir sözdür. Bu ifade, bir eleştiri veya kınamayı ifade eder ve cinsiyetçi veya saygısız bir tutum sergileyen kişilere yönelik kullanılabilir.

Bu tür ifadeler, genellikle insanlar arasında hoşnutsuzluk ve gerilime yol açabilir, çünkü cinsiyetçi veya saygısız bir tutum sergileyen kişilere yönelik olumsuz bir anlam taşırlar. İletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amacınız kızlara bakmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanlara söylediği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (İş yerine gelen kolluk görevlilerine hitaben: Siz niçin gelip duruyorsunuz. Amacımız iş yerini kontrol etmek değil. Kızlara bakmak. İçeride bulunan kızlara bakıyorsunuz. Pislik yapıyorsunuz) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4 CD Esas: 2020/14874 Karar: 2021/14817 Tarih: 20.05.2021

"Amacınız Kızlara Bakmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.