Pavyondan Kadın Çıkarmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pavyondan Kadın Çıkarmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Pavyondan kadın çıkarmak demek, pavyonda çalışan bir kadını oradan alıp başka bir yere götürmek veya onunla ilişki kurmak demektir. Bu genellikle pavyon çalışanlarına para ödeyerek veya onları ikna ederek yapılır. Pavyondan kadın çıkarmak bazı kişiler için bir aşk veya evlilik arayışı olabilirken, bazıları için de sadece eğlence veya macera amacıyla yapılır. Pavyondan kadın çıkarmak, hem yasal hem de ahlaki açıdan tartışmalı bir konudur.

Hakaret mi?


Pavyondan Kadın Çıkarmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Boşanma dilekçesinde, eşe hitaben: Ayrıca geçen yıl... Pavyon'dan bir kadın çıkardıkları bilgisini öğrendim. Bu da sözde servis görevinde olduğunu söylediği kollarındaki çizgi ve morlukları açıklamaktadır) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9359 Karar: 2015/10407 Tarih: 05.11.2015

"Pavyondan Kadın Çıkarmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.