Tüh Senin Doktorluğuna

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tüh Senin Doktorluğuna"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tüh, Senin Doktorluğuna" ifadesi, bir kişinin yaptığı bir hata veya basit bir yanlış sonucunda, o kişinin sahip olduğu yetkinlik veya bilgi seviyesine ironik bir şekilde gönderme yapmak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle, kişiye karşı ince bir alay veya şaka yapılırken, aslında sahip olduğu doktorluk derecesine veya uzmanlık alanına değer atfedilmez.

Bu deyim, genellikle espri yoluyla bir kişinin kendini abartarak veya ciddiyetle sunmaya çalıştığı durumlarda kullanılır. Aynı zamanda bir hata veya başarısızlık sonrasında kişinin öne sürdüğü yetkinliği alaylı bir şekilde sorgulamak veya yorumlamak amacıyla kullanılabilir. "Tüh, Senin Doktorluğuna" ifadesi, esprili bir üslupla durumu hafifletmek veya gülümsetmek için kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Tüh Senin Doktorluğuna kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura yönelik söylediği kabul edilen "Sen nasıl doktorum, nasıl Kürtçe ve Arapça bilmezsin, tüh senin doktorluğuna" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6777 Karar: 2020/1150 Tarih: 15.01.2020

"Tüh Senin Doktorluğuna" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.