Allah Mı Oldunuz Başımıza

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Mı Oldunuz Başımıza"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah mı oldunuz başımıza" ifadesi, Türkçede birine, genellikle otorite veya kontrol konusunda abartılı davrandıklarını, kendilerini üstün gördüklerini ya da başkalarının yaşamlarına müdahale ettiklerini ima ederek eleştiren bir sözdür. Bu ifade, birinin başkalarını yönlendirmeye, hükmetmeye veya karar vermeye çalıştığında, fakat bu tür davranışların kabul edilemez veya uygun olmadığı düşünüldüğünde kullanılır.

Bu cümle, birinin sınırlarını aştığını ve saygı gösterilmesi gereken başkalarının özgürlük veya özerklik alanına müdahale ettiğini belirtmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, bu ifade, birinin sorgulanamaz veya yanılmaz olmadığını hatırlatmak için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Allah mı oldunuz başımıza kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, saman müştekiye yönelttiği "Sen ne biçim hakimsin, Allah mı oldunuz başımıza, mahkemenizi tanımıyorum" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarımın oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6624 Karar: 2018/3657 Tarih: 14.03.2018

"Allah Mı Oldunuz Başımıza" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.