Adam Gibi Yapın İşinizi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Yapın İşinizi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi yapın işinizi" ifadesi, Türkçede bir kişiye veya bir gruba, işlerini daha titiz, özenli ve profesyonel bir şekilde yapmaları gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle işin kalitesinin beklentilerin altında olduğu veya işin gerekli özen ve dikkate alınmadan yapıldığı durumlarda kullanılır.

 

"Adam gibi yapın işinizi" söylemi, işlerin doğru ve layıkıyla yapılması gerektiğini vurgular ve muhataplarına daha iyi çalışmalar ve sonuçlar elde etmeleri için bir uyarı niteliği taşır.

Hakaret mi?


Adam gibi yapın işinizi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Duruşma salonunda hakime hitaben: Adam gibi yapınız işinizi muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16384 Karar: 2022/15399 Tarih: 16.06.2022

"Adam Gibi Yapın İşinizi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.