Artist Olmuşsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artist Olmuşsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artist olmuşsunuz" ifadesi, bir kişiye abartılı veya gösterişli davrandığı, aşırıya kaçtığı veya gereksiz yere dikkat çektiği durumlar için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendini aşırı derecede önemli veya dikkate değer gösterme çabasını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

"Artist olmuşsunuz" ifadesi, kişinin davranışlarını veya tutumunu eleştirirken kullanılan bir ifadedir ve genellikle olumsuz bir ton taşır. Birine bu ifadeyi söylemek, onun gereksiz yere dikkat çektiğini veya abartılı davrandığını belirtirken, daha sade ve doğal bir şekilde davranmanın daha olumlu olabileceğini ima eder.

Hakaret mi?


Artist Olmuşsunuz hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın doktor …’in yeşil reçeteye tabi olan ilacı reçetelendirmemesi üzerine, kendisine ve aynı yerde görev yapan doktor... e "Artist olmuşsunuz" dediğinin kabul edilmesi karşısında, nezaket sınırlarını aşan sözün şikâyetçilere yönelik haksız ağır eleştiri kapsamında kaldığı ve sövme niteliğinde bulunmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/2559 Karar: 2013/5419 Tarih: 27.02.2013

"Artist Olmuşsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.