Zındık Şeytan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zındık Şeytan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zındık Şeytan" ifadesi, Türkçe argoda ve halk dilinde kullanılan bir tabirdir ve genellikle alaylı veya hicivsel bir anlam taşır. Bu ifade, bir kişinin veya grubun dikkat çekici veya şaşırtıcı bir şekilde davrandığını veya kendine özgü bir tarzı olduğunu belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Zındık Şeytan  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhurbaşkanlığıma sunulan dilekçede, Cumhurbaşkanı hedef alınarak "Sadist, sapık, münafık, zındık şeytan" şeklinde ifadeler kullanılması eylemine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlanma uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/7238 Karar: 2017/3356 Tarih: 21.03.2017

"Zındık Şeytan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.