Belimi Siktin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Belimi Siktin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Belimi siktin" ifadesi, bir kişinin bir diğer kişi tarafından fiziksel veya duygusal olarak incitildiğini, rahatsız edildiğini veya zorlandığını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade genellikle bir kişinin kötü bir deneyim yaşadığını veya birinin ona haksızlık ettiğini ifade etmek için kullanılır.

Bu ifade, bir kişinin başına kötü bir olay geldiğinde veya bir başkasının davranışlarından rahatsız olduğunda kullanılabilir. Bu nedenle, "belimi siktin" ifadesi, bir kişinin sıkıntılı bir durum yaşadığını veya birinin ona zorluk çıkardığını belirtir.

Bu ifade, argo ve küfürlü bir ifadedir ve kullanımı özellikle resmi olmayan ortamlarda ve arkadaşlar arasında daha yaygındır. Ancak, bu tür ifadelerin kullanımı bazen kaba ve saygısız olarak algılanabilir ve diğer insanlar tarafından hoş karşılanmayabilir.

Hakaret mi?


Belimi siktin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği kabul edilen "Belimi siktin, nasıl araba kullanıyorsun, nasıl şoförsün sen" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25836 Karar: 2016/7731 Tarih: 14.04.2016

"Belimi Siktin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.