Bayan Gördünüz Ağzınızın Suyu Aktı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bayan Gördünüz Ağzınızın Suyu Aktı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bayan gördünüz ağzınızın suyu aktı" ifadesi, cinsel içerikli bir ifade olup, bir erkeğin bir kadını görünce kendisine hakim olamayarak cinsel dürtüleriyle ilgili bir ima taşır. Bu ifade, erkeklerin kadınlara yönelik cinsel isteklerini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir ve genellikle olumsuz bir şekilde algılanır. Bu ifade, bir kadının sadece cinsel nesne olarak görüldüğünü ve kadına saygısızlık edildiğini gösterir. Bu nedenle, bu ifadenin kullanımı özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hakaret mi?


Bayan gördünüz ağzınızın suyu aktı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Üç tane bayan gördünüz, ağınızın suyu aktı" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğinde ki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7084 Karar: 2019/12374 Tarih: 17.09.2019

"Bayan Gördünüz Ağzınızın Suyu Aktı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.