Size Kirli Çamaşırlarımı Dahi Vermem

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Size Kirli Çamaşırlarımı Dahi Vermem"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Size kirli çamaşırlarımı dahi vermeyeceğim, Türkçe’de bir deyimdir. Genellikle kişisel sorunlarını, sırlarını veya utanç verici durumlarını başkalarıyla paylaşmak istememek anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


Size Kirli Çamaşırlarımı Dahi Vermem kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (SMS yoluyla, siyasi parti ilçe başkanına hitaben: Taklacılar be baklacılar partisi ilçe başkanı, hepimizin yüzü ak oldu da bir tek taklacılarla baklacıların yüzü kara çaktı, Başbakana can kurban, size kirli çamaşırlarımı dahi vermem, ne olursa olsun Başbakan bir tarafa taklacılar ile baklacılar diğer tarafa) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15727 Karar: 2022/13241 Tarih: 25.05.2022

"Size Kirli Çamaşırlarımı Dahi Vermem" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.