Kıçımı Yesin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçımı Yesin"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıçımı Yesin deyimi, bir kişinin bir şeyi umursamadığını veya umursamadığı bir şeyin başına gelenlerle ilgilenmediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir şeyin kişiye zarar vermesi veya başına kötü bir şey gelmesi durumunda bile kişinin umursamamasını ve kayıtsız kalmasını ifade eder.

"Kıçımı yesin" ifadesi, genellikle hayal kırıklığı, sinir veya şaşkınlık gibi olumsuz duyguların ifadesi olarak kullanılan argo bir tabirdir. Bu ifade, karşılaşılan bir durum veya kişiye tepki olarak kullanılırken, duygu durumunu ve tepkiyi yoğun bir şekilde ifade etmek için kullanılır.

"Kıçımı yesin" ifadesi, aslında fiziksel bir eylemi ima etmez. Tam tersine, bu ifade figüratif bir anlam taşır ve bir kişinin hayal kırıklığına uğramışlığını veya öfkesini dile getirir. İfadede yer alan "kıçım" terimi, söylenen şeyin kişinin rahatsız olduğu veya istemediği bir durumla ilişkilendirildiğini belirtir. Bu ifadeyi kullanarak, kişi duygusal bir tepki verirken ve hoşnutsuzluğunu dile getirirken, aynı zamanda bu hoşnutsuzluğunu biraz alaycı veya argo bir dille ifade etmiş olur.

Hakaret mi?


Kıçımı Yesin kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunduğu sırada aile hekimi olan katılan ...'dan diş doktoruna sevk istediği, katılanın daha önce iki defa gittiğini söyleyerek sevk yazısı düzenlemek istemediği, ancak sanığın ısrarı üzerine sevk yazısını düzenlediği, sanığın muayene odasından çıkarken katılanın da duyacağı şekilde "Kıçımı yesin o" dediği, katılanın bu olay sebebiyle tutanak tutacağımı söylemesi üzerine sanığın kaldığı odaya gittiğinde ortak yaşam alanının camını kırdığı anlaşıldığından, kamu malına zarar verme ve kamu görevlisine hakaret suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/16132 Karar: 2016/9278 Tarih: 02.11.2016

"Kıçımı Yesin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.