Omurga Sıfır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Omurga Sıfır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Omurga sıfır" ifadesi, argo veya gündelik dilde kullanılan ve bir kişinin karakter veya dürüstlük açısından zayıf olduğunu ifade eden bir deyimdir. "Omurga," karakterin veya kişiliğin sembolik bir temsilidir ve "sıfır" kelimesi de değersizliği veya eksikliği vurgular.

Bu ifadeyle kişi, birinin etik veya ahlaki değerleri olmadığını, doğru veya dürüst olmadığını ifade ederken aynı zamanda onun zayıf veya çaresiz bir karaktere sahip olduğunu da ima eder. Bu ifade alaycı veya eleştirel bir anlam içerir ve genellikle olumsuz bir tavır sergiler.

Hakaret mi?


Omurga Sıfır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanık avukatın Facebook sayfasın- da yapmış olduğu paylaşımla (Ve son durum.... malum soruşturma savcısına, 19 kişiye yaptıklarınız malum, ama diğer yandan Saray... Bizim soruşturmanın seyri ne olacak? Ey değerli... halkı, yarın öbür gün 1 aydır süren iddianame hazırlıkları bir anda biter ve savcılıktan takipsizlik karan çıkarsa şaşırmayın. Tez zamanda İslam dostu İsrail güzellemeleri gelir. Omurga 0) Cumhuriyet Savcısı olan müştekiye hakaret ettiğinden bahisle hakkında iddianame düzenlenmiş, Ağır Ceza Mahkemesi'nce "sözlerin ağır eleştiri boyutunda, rahatsız edici ve kaba ifade olarak kabul edilebileceği, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığın görevi ile ilgili olmadığı" gerekçesiyle son soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. İnceleme konusu merci karanında, maddi olayın oluşa uygun olarak gerekçeye yansıtıldığı, bu olaya ilişkin dosya içerisinde yer alan tüm deliller hukuka uygun olarak tartışılarak kovuşturma açılmasının şartları oluştuğun dair vicdani kanaate ulaşılamadığından, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/25968 Karar: 2021/5810 Tarih: 23.02.2021

"Omurga Sıfır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.