İlkokul Mezunlarını Polis Yaparlarsa Böyle Olur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İlkokul Mezunlarını Polis Yaparlarsa Böyle Olur "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İlkokul mezunlarını polis yaparlarsa böyle olur" ifadesi, genellikle bir eleştiri veya hiciv yoluyla belirli bir durumun veya sistemin eksikliklerini vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, daha fazla eğitim veya nitelikli personel gerektiren bir pozisyonun, yetersiz veya uygun olmayan kişilerle doldurulduğunda nasıl olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade eder.

Bu tür ifadeler, toplumsal veya siyasi eleştirilerde kullanılabilir ve belirli bir kararı veya uygulamayı sorgulayan bir ifade olarak kullanılabilir. Genellikle gündelik hayatta karşılaşılan durumların absürd bir örneği olarak sunularak dikkat çekme amacı taşırlar.

Hakaret mi?


İlkokul Mezunlarını Polis Yaparlarsa Böyle Olur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müşteki ve katılanlara yönelttiği "Ne var o ayakkabılarda da onları çıkarttırıyorsunuz, görmüyor musunuz, böyle bir uygulama nerede var, gidin Avrupa'da görün, siz hiç Avrupa görmemişsiniz, bilmiyorsunuz, ilkokul mezunlarım polis yaparlarsa böyle olur, maaşınızı biz veriyoruz, şunların duruşuna bak, böyle mi görev yapılır" şeklindeki sözlerinin müşteki ve katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4163 Karar: 2015/1920 Tarih: 27.05.2015

"İlkokul Mezunlarını Polis Yaparlarsa Böyle Olur " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.