Her Taraflı Oynuyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Her Taraflı Oynuyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Her taraflı oynuyorsun" ifadesi, argo bir dil kullanımını içeren ve kişinin iki yüzlü veya çıkarlarına göre davranan bir şekilde hareket ettiğini ima eden bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin dürüst olmadığını, taraf tuttuğunu veya gerçek duygularını gizlediğini söylemek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Her Taraflı Oynuyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Sen çok terbiyesiz, riyakâr, yalancı birisin...suratına da söyledim, yine söylüyorum, din tüccarlığı yapıyorsun, dini alet ederek kendini haklı gösterme çabalarında bundan biraz adam ol, bazı insanlar iki taraflı oynar, ama sen her taraflı oynuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1547 Karar: 2019/11986 Tarih: 11.09.2019

"Her Taraflı Oynuyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.