Yarak meraklısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yarak meraklısı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Yarak meraklısı” kelimesi argoda cinsel içerikli bir ifade olarak kullanılmaktadır.

Hakaret mi?


Yarak meraklısı  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın mağdureye "Yarak meraklısı" şeklinde söz söylemesine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün (mahkûmiyet) onanmasına... Yargıtay 15. CD Esas: 2014/951 Karar: 2015/21334 Tarih: 24.02.2015

"Yarak meraklısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.