Beni Dinden İmandan Çıkarma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beni Dinden İmandan Çıkarma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beni dinden imandan çıkarma" ifadesi, genellikle bir kişinin, başka bir kişinin inancını veya düşüncelerini değiştirmek istemediğini ifade eder. Bu ifade, bir kişinin inançlarına, fikirlerine veya değerlerine saygı duymak gerektiğini ifade eder.

Bir kişinin dinini veya inancını değiştirmeye çalışmak, kişinin özgürlüğüne ve seçimlerine saygısızlık olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, "Beni dinden imandan çıkarma" ifadesi, bir kişinin inançlarına, fikirlerine veya değerlerine saygı duymak gerektiğini vurgular.

Ancak, bu ifade bazen alaycı bir şekilde de kullanılabilir ve kişinin kendini övme ya da alay etme amacıyla kullanılabilir. Ya da sinirlenildiğinde ifade edilir. bu cümle bir kızgınlık ifadesidir. Bu nedenle, bu tür kullanımlar kaba veya saygısız bir davranış olarak algılanabilir.

Bu ifade, genellikle argo veya kaba bir ifade olarak kabul edilir ve kullanımı, konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

Hakaret mi?


Beni dinden imandan çıkarma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın kardeşinin sınıfını değiştirmek için gittiği okulda müdür yardımcısı olan katılana söylediği "Sen gel lan buraya, beni dinden imandan çıkarma lan" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6640 Karar: 2015/11851 Tarih: 25.11.2015

"Beni Dinden İmandan Çıkarma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.