Hava Atmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hava Atmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hava Atmak", herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak, böbürlenmek demektir. Bu deyim, genellikle birine kendini beğenmiş, gösterişçi, ukala olduğunu söylemek için kullanılır.

Hakaret mi?


Hava Atmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben yazdığı yazıda geçen "... Odası'nın keyfi uygulamasına devlet desteği, Odası'nın ...Caddesi'nde... Işhanında mülkiyeti kendine ait mülkü varken, başkan özel işlerine resmi plakalı makam aracıyla gidip hava atarken, içkili yemekler düzenleyip üstüne üstlük çiftçiye bir yarar sağlamazken, bir de devletin binasını kullanıyor, devlet yetkilisi neye dayanarak kendi kurumların ihtiyacı varken hükümet konağında yer tahsis etmiyor" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2018 Karar: 2018/252 Tarih: 16.01.2018

"Hava Atmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.