Bacaksız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bacaksız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bacaksız" ifadesi mecazi olarak kullanıldığında, bir kişinin güçsüz, etkisiz veya güvenilmez olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin sahip olması gereken önemli özelliklerden yoksun olduğunu ve bir işi veya görevi yerine getirmekte zorlandığını ima eder. Örneğin, "Bu adam bacaksız, ne zaman ona güvenebilirsin ki?" ifadesi, bir kişinin güvenilmez olduğunu veya bir işi başaramayacağı izlenimini yaratır. Bu ifade sıklıkla argo veya küfürlü bir şekilde kullanılır, bu nedenle özellikle resmi bir dilde kullanılması tavsiye edilmez.

Hakaret mi?


Bacaksız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Bacaksız" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet karam verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4 CD Esas: 2018/3727 Karar: 2021/12060 Tarih: 06.04.2021

"Bacaksız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.