Erkeklerle Yatıp Kalkıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkeklerle Yatıp Kalkıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Erkeklerle yatıp kalkıyorsun" ifadesi, genellikle bir kadının belirli erkeklerle sıkı ilişkiler veya yakınlıklar içinde olduğunu ima eden bir ifadedir. Bu tabir, genellikle aşağılayıcı veya suçlayıcı bir tonla kullanılır ve bir kadının davranışlarını veya ilişkilerini eleştirmek amacı taşır.

Bu ifade, kişinin cinsel ilişkilerini veya duygusal bağlarını aşırı vurgulamak veya bu tür ilişkileri manipülasyon veya avantaj elde etmek için kullandığı durumları ifade etmek amacıyla kullanılabilir. İfade, kadınları cinsel ilişkileri veya erkeklerle olan ilişkileri üzerinden küçümsemek veya aşağılamak için kullanıldığında olumsuz bir anlam taşır.

Bu tür ifadeler, cinsiyet eşitsizliğini ve cinsel ayrımcılığı yansıtabilir. Bireylerin ilişki tercihleri ve cinsel yaşamları özel ve saygıdeğerdir. Daha saygılı ve eşitlikçi bir dil kullanarak, insanların özel yaşamlarına ve tercihlerine saygı göstermek ve ayrımcılığı engellemek önemlidir.

Hakaret mi?


Erkeklerle Yatıp Kalkıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın tartıştığı müşteki komşuları T.… ve babası Ö.…'e hitaben günü akşam saatlerinde tanık olan komşularının huzuru ile bu tankların duyabileceği şekilde daha önce yaşanmış olan tartışmanın da etkisiyle "Sen orospusun, internetteki erkeklerle yatıp kalkıyorsun, kızın da sen de internet sürtüğüsünüz" şeklinde sözler söylemesine ilişkin) ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/22105 Karar: 2021/21312 Tarih: 09.09.2021

"Erkeklerle Yatıp Kalkıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.