Olayı Kişiselleştirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Olayı Kişiselleştirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Olayı Kişiselleştirmek" ifadesi, bir olayı veya durumu bireysel duygusal tepkilere dönüştürmek veya aşırı derecede kişisel olarak algılamak anlamına gelir.

Hakaret mi?


Olayı Kişiselleştirmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından -mahkemeye sunulan- dilekçede kullanılan ifadeler (Sn. Saca olay kişiselleştirerek, davadan çekilmesi gerekirken... tarihli duruşmada aniden mahkemece kabul edilmiş taleplerimi yok sayarak taraflı ve şahsıma karşı olan anlaşılmaz kin ve nefret duygular içinde, akla mantığa sığmayan insanlık dışı bir mütalaa vermiştir, ne yazıktır ki tarihli duruşmada geçici başkan ve heyet de davaya uyarak benim ipimi çekmek istemişlerdir, tarihli duruşmada ise ben Atatürk şanlı Türk ordusu, laik Cumhuriyet deyince üye hakim ile ayağa kalkarak el kol hareketleri ile bana bağırıp çağırmışlar, mahkeme heyetine hakaret ediyor demişlerdir, Atatürk, Türk ordusu ve laik Cumhuriyet demek ne zamandır mahkemelerce hakaret olarak sayılıyor, takdirinize sunuyorum, aynı heyetin katılanların tüm acılarına kalpten katılmama rağmen ajitasyon yaparak dini motifler kullanmalarına ve katılanların bazı cemaat liderlerini methetmelerine sessiz kalmalar çifte standarttır ve düşündürücü dür, bende derin yaralar açmıştır) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen de geri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6688 Karar: 2015/12035 Tarih: 26.11.2015

"Olayı Kişiselleştirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.