Beni Yaktı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beni Yaktı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beni yaktı" ifadesi, genellikle bir kişinin, diğer kişi tarafından aldatıldığı veya hayal kırıklığına uğradığı hissini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin, diğer kişinin kendisini yalan söyleyerek, yanıltarak veya bir şekilde hayal kırıklığına uğratarak incittiğini düşündüğünü ifade eder.

Bu ifade, bazen bir tür şikayet veya suçlama olarak da kullanılabilir ve kişi, diğer kişinin davranışlarından dolayı kendisini rahatsız veya mağdur hissettiğini ifade edebilir.

"Beni yaktı" ifadesi argo bir ifade olarak kabul edilmez ve açık bir anlamı vardır. Ancak, bu ifade bazen alaycı veya şaka amaçlı olarak da kullanılabilir, bu nedenle kullanımı ve tonlama, konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

Hakaret mi?


Beni yaktı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ameliyattan memnun olmayan hasta tarafından, sosyal medya aracılığıyla doktora hitaben: Şimdi hepsinin günahını alamam, iyisi var olmayanı var, bence bir iş yaparken 1-2-3 doktordan aşağı sormadan kimseye teslim olmayın. Mekânı cennet olsun Mustafa Kemal Atatürk doktorlarımız için bir laf etmiş ama ölmüş, keşke hangi doktorlar diye sorsalarmış, ehil mi değil mi? ... doktoru de beni yaktı, alın bunların diplomasını) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3519 Karar: 2018/3549 Tarih: 14.03.2018

"Beni Yaktı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.