Saçmalama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saçmalama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saçmalama" ifadesi, bir kişinin söylediği şeylerin anlamsız, mantıksız veya gerçekçilikten uzak olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, karşıdaki kişinin konuşmalarının ciddiyetten uzak veya mantıklı temellere dayanmadığını vurgulamak amacıyla kullanılır. "Saçmalama" demek, karşı tarafın sunduğu iddiaları veya düşünceleri reddetmek veya eleştirmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Saçmalama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın araya girerek mağdura söylediği "Saçmalama, sen bu adamın neyi savunuyorsun” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek beraat kararı verilmesi gerekirken, şikâyetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/14609 Karar: 2014/30743 Tarih: 28.10.2014

"Saçmalama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.