Müslümanım Diye Geçinip Kul Hakkı Yiyen

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Müslümanım Diye Geçinip Kul Hakkı Yiyen"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Müslümanım diye geçinip kul hakkı yiyen" ifadesi, genellikle dini inançlarını ve kimliğini kullanarak, insanlara dini bir maske takan ancak gerçekte haksız veya hileli davranışlarda bulunan kişileri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, dini değerleri veya inançları kullanarak insanları aldatma veya manipüle etme amacı taşıyan kişilere yönelik bir eleştiriyi ifade eder.

"Müslümanım diye geçinip kul hakkı yiyen" ifadesi, genellikle ahlaki çelişkileri veya ikiyüzlülüğü ifade eder. Kişi, kendini dini bir maske arkasına gizleyerek başkalarını aldatmaya veya kendi çıkarlarını korumaya çalışırken, aynı zamanda kul hakkı yiyerek veya haksız kazanç elde ederek bu davranışları sürdürür. Bu terim, dini değerleri suiistimal eden kişileri eleştirmek amacıyla kullanılabilir ve dürüstlük, adalet ve etik değerlerin vurgulanmasına hizmet edebilir. Aynı zamanda, insanların dini inançlarını kullanarak etik olmayan davranışlarda bulunmalarının yanlışlığını ve ciddiyetini ifade eder.

Hakaret mi?


Müslümanım Diye Geçinip Kul Hakkı Yiyen kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça sürüklenen çocuğun yorumlarının (Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben: Müslümanım diye geçinip kul hakkı yediğin için edepsizsin yazıldığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evren- sel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığından tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29159 Karar: 2017/5842 Tarih: 16.05.2017

"Müslümanım Diye Geçinip Kul Hakkı Yiyen" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.