Yüz Karası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yüz Karası"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yüz karası", bir kişi veya durumun toplumsal değerlere veya saygınlığa zarar verdiğini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin veya olayın utanç verici veya itibar zedeleme niteliğine sahip olduğunu belirtirken, toplum içinde olumsuz bir etki veya rezalet oluşturduğunu vurgular. "Yüz karası" terimi, kişilerin veya olayların toplumsal normları veya değerleri ihlal etmesini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

Bu tabir, genellikle kişilerin veya olayların toplumsal standartları yerine getirmediği veya olumsuz bir imaj oluşturduğu durumları tanımlarken, aynı zamanda bu tür davranışların toplumun genel değerlerini sarsabileceğini belirtir. "Yüz karası" ifadesi, toplumsal sorumluluk ve saygınlığın önemini vurgularken, kişilerin veya olayların itibarını veya toplum içindeki konumunu negatif bir şekilde etkileyen durumları yansıtır. Bu tür ifadeleri kullanırken, olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumları açıklayıcı ve saygılı bir dil kullanarak ifade etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Yüz Karası kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın "Senin gibi astsubaylar yüzünden Genelkurmay Başkan içeride yatıyor, kime hizmet ediyorsun, sen astsubayların yüz karasısın nankörsün şeklindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ve nezaketsiz söz niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14620 Karar: 2018/14242 Tarih: 05.01.2018

"Yüz Karası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.