Gözünüzü Beton Doyursun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözünüzü Beton Doyursun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Gözünüzü Beton Doyursun” ifadesi argo bir ifadedir ve “Gözünü Toprak Doyursun” ifadesinin argo kullanımıdır. “Gözünü Toprak Doyursun” ifadesi ise bir kişinin kendisine verilen şey ne kadar çok olursa olsun bununla yetinmeyenler için söylenen bir ilenme sözüdür.

Hakaret mi?


Gözünüzü Beton Doyursun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yerel gazetede, Belediye Başkanına hitaben: Gözünüzü beton doyursun) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5277 Karar: 2018/8162 Tarih: 28.05.2018

"Gözünüzü Beton Doyursun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.