Devletin Köpekleri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devletin Köpekleri"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devletin Köpekleri" ifadesi, genellikle devlet yetkililerini veya güvenlik güçlerini eleştirmek veya sert bir dille nitelendirmek amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, devletin otoritesini kötüye kullanma, baskıcı yöntemler uygulama veya halka zulümde bulunma gibi olumsuz durumları ima edebilir.

"Devletin Köpekleri" tabiri, genellikle hükümetin veya devletin politikalarını eleştiren veya sorgulayan kişiler tarafından kullanılır. Bu ifade, devletin gücünü istismar ettiği veya halkın haklarını ihlal ettiği durumları belirtirken, aynı zamanda hükümetin veya güvenlik güçlerinin yanlış veya keyfi davranışlarını vurgular. Ancak bu ifade, taraflı veya aşırıya kaçan bir dil içerdiği için dikkatli kullanılması gereken bir ifadedir. Eleştiri yapılırken olumlu ve saygılı bir dil kullanmak, daha sağlıklı ve yapıcı iletişim sağlar.

Hakaret mi?


Devletin Köpekleri kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İnfaz koruma memurlarına hitaben: Devletin köpekleri, 3 bin lira maaş alıp devlete köpeklik ediyorsunuz, hepinizin anasını avradını sinkaf ederim, sizin arkanızda duranın da anasını avradını sinkaf ederim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2807 Karar: 2018/710 Tarih: 23.01.2018

"Devletin Köpekleri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.