Boş Boş Oturuyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boş Boş Oturuyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boş boş oturuyorsunuz" ifadesi, bir kişinin hiçbir iş yapmadığını, boş vakit geçirdiğini veya verimli bir şekilde kullanmadığını belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin zamanını boşa harcadığını ve bir şeyler yapmak yerine oturduğunu veya dolaştığını ifade eder.

Örneğin, "Neden boş boş oturuyorsunuz? İşiniz yok mu?" ifadesi, bir kişinin iş yapmadığı veya işsiz olduğu durumda kullanılabilir.

Bu ifade, bir kişinin zamanını verimli bir şekilde kullanması veya bir iş yapması gerektiğini hatırlatmak için kullanılır. Ancak, bu ifade karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin iş yapması veya zamanını verimli bir şekilde kullanması konusunda yönlendirici veya yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boş boş oturuyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Doktora hitaben: Siz Başbakanın doktorlarsanız, boş boş oturuyoruz, burada benim verdiğim

vergi ile çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz ki, bir çocuğu tedavi etmiyorsunuz gaddarsınız, vicdansızsınız) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulman bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4 CD Esas:2020/10433 Karar: 2020/15075 Tarih: 04.11.2020

"Boş Boş Oturuyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.