Allah Mısın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Mısın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah mısın?" ifadesi, Türkçede birine, genellikle otorite veya kontrol konusunda abartılı davrandıklarını, kendilerini üstün gördüklerini ya da başkalarının yaşamlarına müdahale ettiklerini ima ederek eleştiren bir sorudur. Bu soru, birinin başkalarını yönlendirmeye, hükmetmeye veya karar vermeye çalıştığında, fakat bu tür davranışların kabul edilemez veya uygun olmadığı düşünüldüğünde kullanılır.

Bu ifade, birinin sınırlarını aştığını ve saygı gösterilmesi gereken başkalarının özgürlük veya özerklik alanına müdahale ettiğini belirtmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, bu ifade, birinin sorgulanamaz veya yanılmaz olmadığını hatırlatmak için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Allah mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın trafik tim komutanı olarak görev yapan müştekiye söylediği kabul edilen "Allah mısınız siz lan" şeklindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28151 Karar: 2016/14134 Tarih: 23.06.2016

Karar #2

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz lan bana ceza veriyorsunuz, Allah mısınız, eşkıya mısınız, ...de bana kimse ceza yazamaz, basın gidin lan" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5403 Karar: 2018/3165 Tarih: 08.03.2018

"Allah Mısın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.