Kıçına Kına Yak Fahişe

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçına Kına Yak Fahişe"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıçına Kına Yak Fahişe, argo ve küfür içeren bir ifadedir ve cinsiyetçi karşı tarafı aşağılayan veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. "Kıçına Kına Yak Fahişe" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Kıçına Kına Yak Fahişe kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdureye "Kıçına kına yak fahişe" şeklinde söz söylemesine ilişkin yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 15. CD Esas: 2014/951 Karar: 2015/21334 Tarih: 24.02.2015

"Kıçına Kına Yak Fahişe" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.