Yürütmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yürütmek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yürütmek" terimi, Türk argosunda "uğraşmak," "gerçekleştirmek" veya "bir işi yapmak" anlamında kullanılır. Genellikle gayri resmi veya günlük konuşmada kullanılan bir ifadedir. Özellikle bazı meslek gruplarının veya kişilerin faaliyetlerini anlatırken veya bir işi icra ettiğini ifade ederken bu terim kullanılabilir.

Hakaret mi?


Yürütmek  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç tarihinde Başbakan olan katılanın konuşma yaptığı sarada sanığın giydiği ve üzerinde ... Parti amblemi ile "Dikkat itina ile yürütme yapılır" yazılı tişörtü ortaya çıkararak elinde bulunan " Hırsız var 8" yazılı pankartı açması biçimindeki eylemi katılana yönelik olarak gerçekleştirdiği ve muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, bu sebeple hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas 2016/15036 Karar: 2019/30 Tarih: 07.01.2019

"Yürütmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.