Mahkeme Riyakârlık Yapar Mı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahkeme Riyakârlık Yapar Mı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Mahkeme Riyakârlık Yapar Mı?” ifadesi, mahkemenin adaleti sağlamak yerine çıkarları doğrultusunda kararlar verdiğini ima eden bir ifadedir. Bu ifade, mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına yönelik bir eleştiridir. Ancak bu ifade, genel olarak kabul edilebilir bir ifade değildir ve mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı göstermek gerekir.

Hakaret mi?


Mahkeme Riyakârlık Yapar Mı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığın yargılama konusu olaya dair olarak yapmış olduğu on sekiz sayfalık yazılı savunmasında yer alan ve .... Sulh Ceza Mahkemesi tarafından sanık hakkında kurulan hükümde hakaret unsuru taşıdığı kabul edilen "Şu anda hukuk mahkemesinde değil adeta karakuş mahkemelerinde yargılanıyorum, ben bu 9 aylık süre zarfında delilleri karartmadım da … 'de ve…. ‘te yeni deliller bulundu, şimdi mi delilleri karartma ihtimalim belirdi, kanaatim odur ki gerek savcılık makamının gerekse de mahkemenin korkusu delillerin karartılması değil, aksine delillerin çürütülmesidir, ben neden suçluyum cevap veremiyorsunuz değil mi veya yüreğiniz yetmiyor cevap vermeye, amma demişler ki mahkeme kadıya mülk değildir, gün olur devran döner, keser döner sap döner, gün olur hesap döner, suç üretim çetesi mensupları ve uygulayıcıları buraya gelip hesap verecekler ve ben şu andaki yerde olacağım, öfke dolu, kin dolu olarak sorularımı yine soracağım, neden böyle oldu, mahkemeler riyakâr olur mu, mahkemeler riyakarlık yapar mı" şeklindeki sözlerin birlikte ardı ardına söylenmediği, sanığın on sekiz sayfalık savunmasında yer aldığı ve yer aldığı bölümde okunduğunda bazı sözlerin mahkeme heyetini hedef almadığı, kim olduğu bilinmeyen kişileri hedef aldığı, diğer sözlerin ise müşteki mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde sert eleştiriler olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2604 Karar: 2015/3485 Tarih: 25.06.2015

"Mahkeme Riyakârlık Yapar Mı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.