Kötü Örnek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kötü Örnek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kötü örnek, bir eleştiri veya uyarı ifadesidir. Bu ifade, bir kişinin veya bir grubun davranışlarının, sözlerinin, tutumlarının veya kararlarının başkalarına veya topluma zararlı, yanlış, uygunsuz, ahlaksız veya yasa dışı olduğunu, bu nedenle de taklit edilmemesi veya dikkate alınmaması gerektiğini söylemek için kullanılır. Kötü örnek, aynı zamanda mecaz bir anlamda, bir durumun, bir olayın, bir sonucun veya bir sorunun istenmeyen, olumsuz, kötü veya başarısız olduğunu, bu nedenle de tekrarlanmaması veya önlenmesi gerektiğini söylemek için de kullanılabilir. Kötü örnek, genellikle öğüt veren, uyaran, eleştiren veya kınayan bir kişi tarafından söylenir.

Hakaret mi?


Kötü Örnek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "...seni Allah'a havale ediyorum, nasıl yalan konuşuyorsun anlamıyorum ...kimin kötü örnek ve provokatör olduğunu herkes biliyor kendini boşa yorma.... o toplantıya gelmedim, korktuğumdan değil, benim hakkımda üyelere yazmış olduğun yalanları şahitlerle beraber yüzüne vurmamak için ....,sana gelip yalan yanlış beyanlarda bulunanlar bana gelip neler diyorlar ben sana bahsettim mi...ben senin ailen hakkında söz sarf ediyor muyum, ben senin seviyene inemem...dolduruşla hareket etme,senin eşin hakkında neler söylediler,gelip söyledim mi ..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince “beraat” yerine, “ceza verilmesine yer olmadığına” kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6401 Karar: 2015/3207 Tarih: 22.06.2015

"Kötü Örnek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.