Arka Çıkıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Arka Çıkıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Arka çıkmak, bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak anlamına gelir. Arka, bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı veya sırt durumunda olan yüzeyi demektir. Arka çıkmak, onu desteklemek, onun yanında olmaktır.

Hakaret mi?


Arka Çıkıyor hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikayetçisi olduğu inceleme diş bir soruşturma nedeniyle bir kısım şüpheliler hakkında ... Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan şikâyetçi... tarafından kasten yaralama suçundan iddianame düzenlenirken, şüphelilerden A... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdiği, bu karara itiraz eden sanığın itiraz dilekçesinde şikâyetçiye hitaben "Bu savcının dünyadan haberi yok, eğer mafya, çete, yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik varsa bu savcı gibi görevini doğru yapma- yanlar yüzünden, memleket batıyor, suç oram artıyor, hırsızlar, kültürsüzler, sokaklar dolmuş yol kesiyorlar, savcı.... bunlara arka çıkıyor, hakkımı helal etmiyorum, Allah bu savcıdan hesap sorsun, devletten aldığı parayı geri ödesin, bu işi bıraksın" şeklinde ifadeler kullandığı olayda, sanığın savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2016/18-1138 Karar: 2019/68 Tarih: 05.02.2019

"Arka Çıkıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.