Al Bunu Bir Tarafına Sok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Al Bunu Bir Tarafına Sok"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Al bunu bir tarafına sok" ifadesi, argo ve aşağılayıcı bir dil kullanılarak, birisine hoş olmayan bir şey yapması veya bir nesneyi kendine zarar vererek veya rahatsız edici bir şekilde yerleştirmesi gerektiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle kaba bir espri veya alay içeriği taşır.

Bu ifade, aşağılayıcı bir dil kullanılarak birini küçümsemek, onunla alay etmek veya hakaret etmek amacıyla kullanılır. İfadelerin kullanımı, saygılı iletişim normlarına aykırıdır ve olumsuz etkileri olabilir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve yapıcı olması için saygılı bir dil kullanımı önemlidir. Olumsuz ifadeler yerine daha yapıcı ve olumlu bir iletişim yöntemi seçmek her zaman daha iyi sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Al Bunu Bir Tarafına Sok kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemlerin (İstediği ilaçlar için reçete düzenlemeyen doktora barkod fişini göstererek: Al bunu bir tarafına sok) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, hakaret suçundan temel cezanın doğrudan TCK'nin 125/3-a maddesi gereğince tayini yerine aynı kanunun 125/1. maddesi ile belirlenip daha sonra artırılması sonuca etkili olmadığından bozma yapılamayacağı...

 

 Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38453 Karar: 2017/10441 Tarih: 05.10.2017

" Al Bunu Bir Tarafına Sok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.