Sübyan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sübyan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sübyan kelimesi Türkçe ’de çocuklar anlamına gelir.  Arapça kökenli bir kelimedir.

Hakaret mi?


Sübyan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın emniyet görevlisi olan müştekiye hitaben söylediği “Ben orada dayak yiyorum, siz burada oturuyorsunuz, benim işimi halledin, alım gelin o herifleri, hemen benim ifademi alın ve o adamları burada istiyorum, senin yaşın başın kaç lan, sübyana bak, benim yüzümden sana ne, sen çabuk benim ifademi al, siz beni tanımıyorsunuz, sen orada beni seyret lan" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9435 Karar: 2015/12873 Tarih: 08.12.2015

Karar #2

Olay günü sanığın polis memuru...'e hitaben "Sübyan gel buraya, senin yaşın kaç" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2019/10854 Karar: 2020/7949 Tarih: 23.06.2020

"Sübyan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.