Namussuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Namussuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Namussuz" genellikle ahlaki değerlere uygun olmayan veya etik dışı davranışlar sergileyen, dürüstlüğe ve ahlaki prensiplere saygı göstermeyen bir kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu ifade, kişinin ikiyüzlü veya rüşvet gibi ahlaki olmayan eylemler sergilemesi sonucu toplum tarafından eleştirilmesi veya kınanması anlamını taşır.

"Namussuz" terimi genellikle keskin ve olumsuz bir dilde kullanılır ve kişinin etik değerleri çiğnediği veya başkalarını aldatıcı veya hilekar bir şekilde manipüle ettiği durumları ifade ederken kullanılır. Bu terim, ahlaki değerlere uygunluk ve dürüstlük konularını vurgularken, aynı zamanda etik dışı davranışları eleştirmek veya değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin ağır veya incitici bir şekilde kullanılmaması ve kişilerin karakterlerini veya davranışlarını haksız yere hedef almamalarıdır.

Hakaret mi?


Namussuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılan sanık M...'in katılan sanık N...'e "Hırsız, seni sinkaf ederim, yeni kocanla yiyeceksin madem başkasında gözün vardı niye benimle evlendin, utanmıyor musun, senin namussuzluğunu bütün ... biliyor" dedikten sonra katılan sanık tarafından karşılık olarak söylenen "Terbiyesiz herif' şeklindeki ifadelerin katılan sanık M...'in onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle hakaret eyle- minin karşılıklı gerçekleşmediği anlaşılmakla, katılan sanık M...'in atılı hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan mahkûmiyetine, katılan sanık N...'in ise atılı hakaret suçundan beraati yerine yazılı şekilde hükümler kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6036 Karar: 2021/2103 Tarih: 26.01.2021

Karar #2

Eyleme (Sendika şube müdürlüğünün genel kurul toplantısında "Arkadaş ... 'te bunca rezalet yıllar yılı başımızda taç bizim, namussuzlar başa geçer marifet, gerçeği söylesek hemen suç bizim, Ankara'da türlü türlü plan var, otellerde açık açık kalan var, haraç mezat onurunu satan var, hele sorun kıymetimiz kaç bizim, büyük usta. Usta emir vermiş nefere... 'de iftar açtı kaç bine,...a...e sefer kaç kere" şeklinde şiir okunması) ve yükletilen suça yönelik katılan ... temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına....

Yargıtay CD Esas: 2020/13822 Karar: 2022/11070 Tarih: 11.05.2022

"Namussuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.