Bıyıklarını Kes Öyle Konuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bıyıklarını Kes Öyle Konuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bıyıklarını kes öyle konuş" ifadesi, bir kişiye, konuşmasını düzgün bir şekilde yapması için öncelikle kendisini düzeltmesi gerektiğini söylemek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin davranışlarının veya sözlerinin, belirli bir norma veya standarta uymadığını ifade ederken, aynı zamanda bu davranışların veya sözlerin değiştirilmesi gerektiğini vurgular.

Bu ifade, genellikle bir kişinin sözleri veya davranışları diğer insanları rahatsız ettiğinde veya onları rahatsız eden bir şeyler yaptığında kullanılır. Bıyıklarını kesmek, kişinin kendisini düzeltmesi, kendisini geliştirmesi ve daha kabul edilebilir bir şekilde davranması anlamına gelir. Ancak, bu ifade bazen eleştirel veya alaycı bir şekilde kullanılabilir, bu nedenle kullanmadan önce konuştuğunuz kişinin durumunu ve hislerini dikkate almanız önemlidir.

Hakaret mi?


Bıyıklarını kes öyle konuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura gönderdiği mesajlarda yazılı olan "Uzaktan baktım da babayiğit, pos bıyıksın ama sana ve ablama iftira atan birine hesap soramıyorsun, o bıyıklan kes öyle konuş, ile...'e mesleğim ile ilgili geleceğim, ziyaret ederim,...e telefon edip kim bu adam diyeceğine adam ol da hesap sor" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27251 Karar: 2016/11840 Tarih: 31.05.2016

"Bıyıklarını Kes Öyle Konuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.